RODO

 

 

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną Mc Real Property.

 

Tożsamość Administratora

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Miklaszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Miklaszewski MC REAL PROPERTY

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:

 • adres: ul. Józefitów 8/2, 30-039 Kraków
 • adres e-mail: tm[at]mcreal.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym także dochodzenia roszczeń z umowy (art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO)
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
 • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego  za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału informacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
 • w przypadku monitoringu – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty takie jak:

 • osoby wykonujące na rzecz Administratora czynności na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracy
 • podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe
 • podmioty świadczące obsługę prawną
 • operatorzy pocztowi oraz kurierzy
 • podmioty zarządzające najmem apartamentów administratora i umożliwiające rezerwację terminów najmu (Booking.com B.V – właściciel marki booking.com, Hotelbeds Group S.L.U – właściciel marki hotelbeds.com, Expedia Inc. – właściciel marki expedia.com, Airbnb Ireland UC – właściciel marki airbnb.pl, pobyty.pl sp. z o.o. – właściciel marki pobyty.pl, Metglobal Ltd – właściciel marki metglobal.com,
 • podmioty dostarczające rozwiązania umożliwiające synchronizację danych pomiędzy obiektami oraz obsługę rezerwacji - YieldPlanet SA. – właściciel marki yieldplanet.com, Booking building management system – właścicielem marki Booking BMS.
 • podmioty świadczące usługi hostingowe oraz dostarczające pocztę elektroniczną (fajny.net.pl)
 • podmioty świadczące usługi w zakresie IT (Kajetan Woyciechowski KajWare -Kw Hotel)
 • podmioty obsługujące restaurację (Wine Garage sp. k.)
 • podmioty obsługujące płatności.

 

 

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • nie dłużej niż do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową (co do zasady trzyletni termin przedawnienia) oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (m. in. obowiązki podatkowe i księgowe)
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO)
 • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda – do momentu jej wycofania
 • w przypadku nagrań z monitoringu – co do zasady przez okres 2 tygodni. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku prowadzenia postępowania sądowego lub otrzymania zgłoszeń od uprawnionych organów.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
 • sprostowania danych (art. 16. RODO)
 • usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do podmiotów takich jak Microsoft Corporation oraz Expedia Inc. Podmioty te są członkami Privacy Shield. Więcej o programie Privacy Shield mogą się Państwo dowiedzieć się ze strony  www.privacyshield.gov/Program-Overview

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do Booking bms, firmy która nie jest członkiem Privacy Shield, ale przykłada dużą wagę do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Ze szczegółami mogą Państwo zapoznać się na stronie https://bookingbms.com/legal/regulamin.pdf

Prawo do wniesienia skargi

W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.